Website đang tạm ngừng hoạt động vì một trong các lí do sau :

1. Website đang trong quá trình cập nhật dữ liệu mới

2. Gói dịch vụ sử dụng vượt quá băng thông cho phép .

3. Gói dịch vụ sử dụng vượt quá dung lượng lưu trữ cho phép .

4. Dịch vụ bị tạm khóa do hết hạn .

5. Website vi phạm điều khoản sử dụng .